Privacy statement

Wij gaan zorgvuldig om met privacy en privacygevoelige gegevens van onze (online) bezoekers. De informatie die we van u vragen, vragen we niet zomaar. We hebben deze informatie nodig om u beter te kunnen helpen. De persoonlijke informatie die u ons geeft via onze website, behandelen we vertrouwelijk en volgens de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In dit privacy statement informeren wij u over de manier waarop wij persoonsgegevens verwerken, voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken, hoe u uw privacyrechten kunt uitoefenen en geven we informatie over hoe wij omgaan met uw gegevens.

 

Vult u een offerte- of contactformulier op onze website in, dan vragen wij om uw naam, e-mailadres, functie en voor welk bedrijf u werkt. Deze gegevens gebruiken wij alleen om de aanvraag in behandeling te nemen. We bewaren uw gegevens zo lang als nodig is om uw aanvraag te behandelen. We verwerken deze in een platform dat door een externe partij wordt beheerd. Zodra uw aanvraag is afgehandeld, worden deze gegevens verwijderd.

We verkopen uw persoonsgegevens niet aan derden. Ook delen we uw gegevens alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u. Bijvoorbeeld om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. Met bedrijven die uw gegevens verwerken, hebben we een verwerkersovereenkomst afgesloten. Zo zorgen we ervoor dat uw gegevens veilig en vertrouwelijk worden verwerkt.
Op apenheul-evemenenten.nl maken we geen gebruik van cookies.
U hebt de mogelijkheid om uw persoonlijke gegevens in te zien, te wijzigen of te laten verwijderen. Wilt u dit, stuur dan een e-mail naar office@apenheul.nl. Is het door ons verstrekte overzicht niet juist? Stuur ons dan een e-mail met de vraag of we uw gegevens willen wijzigen. Mocht u uw gegevens willen overdragen aan derden, stuur dan een e-mail naar office@apenheul.nl. Wilt u inzage in de persoonsgegevens die gekoppeld zijn aan een cookie? Stuur dan het cookie in kwestie mee.
Apenheul neemt de bescherming van uw gegevens heel serieus. We nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via office@apenheul.nl. U hebt ook de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan hier.

 

Wij behouden ons het recht voor dit privacy statement te wijzigen. Wijzigingen publiceren we op deze website.